آدرس و کد پستی :

آذربایجان شرقی جلفا استان: آذربایجان شرقی، شهرستان : جلفا، بخش : مرکزی، شهر: هادیشهر، محله: نبوت ، کوچه نبوت 12، پلاک: 57، طبقه: همکف، کد پستی  :  5431717719


Instagram


Whatsapp


Telegram